Αναλαμβάνουμε το δίκτυο πωλήσεων σας

Για πρώτη φορά μια εταιρεία στην Ελλάδα αναλαμβάνει την εμπορική διαχείριση και τις πωλήσεις του μεμονωμένου ιατρείου, οδοντιατρείου και γενικότερα μιας μονάδας υγείας.

Αξιοποιούμε τις εμπορικές δυνατότητες της μονάδας σας.

Εξασφαλίζουμε συνεργασία με όλους τους δυνατούς παρόχους: ασφαλιστικές εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα / κλινικές, φαρμακευτικές κ.α.

Επιτρέψτε στους εξειδικευμένους συμβούλους μας να γίνουν η δική σας ομάδα πωλήσεων!

Τί ακριβώς παρέχουμε?

  • Διαχείριση συνεργασίας επαγγελματία με κλινικές

  • Διαχείριση επικοινωνίας και σύναψη συνεργασιών με νοσοκομειακούς φορείς του ιδιωτικού τομέα

  • Συνεργασία με brokers ασφαλιστικών εταιρειών

  • Ανάπτυξη συνεργασίας με agencies ασφαλιστικών εταιρειών

  • Merchandising Ιατρείου / Οδοντιατρείου

  • Βέλτιστη κατανομή στοιχείων προβολής και επικοινωνίας εντός του ιατρείου ή οδοντιατρείου π.χ. τοποθέτηση οθονών, video προβολής επαγγελματία κ.α.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν συνολικά ή μεμονωμένα.

 

Μιλήστε μαζί μας..

Εξασφαλίζουμε την ανάπτυξη εκάστοτε μονάδας στην υγεία, ανεξαρτήτως
μεγέθους, με τη σωστή αξιοποίηση εκάστοτε εργαλείου marketing.
13, Λεω. Βάκχου - Βάρη 16672
+30 210 9658356
sales@medicalpromotion.gr
© Copyright 2021 MEDICAL PROMOTION. All Rights Reserved.

Search