ΈΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; CLICK HERE

Dental Tourism Awareness Day, Αθήνα 2015

Προσκεκλημένη εισηγήτρια στην εκδήλωση Dental Tourism Awareness Day ήταν η κα Εμμανουέλα Ρόζη εκ μέρους της MEDICAL PROMOTION.

Στην ημερίδα ανάμεσα σε ακαδημαικούς εκπροσώπους του κλάδου, η κα Ρόζη μίλησε για το ρόλο των social media και του διαδικτυου γενικότερα για την επιτυχή προβολή εκάστοτε οδοντιατρείου και εξασφάλιση περιστατικών απο το εξωτερι

Εξασφαλίζουμε την ανάπτυξη εκάστοτε μονάδας στην υγεία, ανεξαρτήτως
μεγέθους, με τη σωστή αξιοποίηση εκάστοτε εργαλείου marketing.
13, Λεω. Βάκχου - Βάρη 16672
+30 210 9658356
sales@medicalpromotion.gr
© Copyright 2020 MEDICAL PROMOTION. All Rights Reserved.

Search