ΈΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; CLICK HERE

2nd International Aesthetic Medicine & Soft Surgery Conference, Νοέμβριος 2017

Η εταιρεία μας, συμμετείχε στο συνέδριο Αισθητικής Ιατρικής 2nd International Aesthetic Medicine & Soft Surgery Conference, που πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Η εισήγηση της εκπροσώπου μας κας Ρόζη είχε ως θέμα: "πως το web και τα social media μπορουν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην προωθηση του τουρισμού υγείας".

 

Εξασφαλίζουμε την ανάπτυξη εκάστοτε μονάδας στην υγεία, ανεξαρτήτως
μεγέθους, με τη σωστή αξιοποίηση εκάστοτε εργαλείου marketing.
13, Λεω. Βάκχου - Βάρη 16672
+30 210 9658356
sales@medicalpromotion.gr
© Copyright 2020 MEDICAL PROMOTION. All Rights Reserved.

Search