Συμβουλευτική Διαχείρισης Ιατρείων / Οδοντιατρείων

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής οργάνωσης είναι ένα πακέτο υπηρεσιών πλήρως παραμετροποιήσιμο στις ανάγκες και τις προτεραιότητες εκάστοτε ιατρείου / οδοντιατρείου ξεχωριστά! Ο στόχος, ωστόσο, παραμένει κοινός για όλους: βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας εκάστοτε επιχειρηματικής μονάδας / δομής υγείας (ιατρείο, οδοντιατρείο).

Τα κύρια τμήματα που αναλύονται και είναι ζωτικής σημασίας για κάθε ιατρείο / οδοντιατρείο είναι:

 • Πρόσληψη προσωπικού & εκπαίδευση

 • Νέοι ασθενείς

 • Παρουσίαση περιστατικών

 • Οικονομικές Διευθετήσεις

 • Προγραμματισμός

 • Επανεργοποίηση ασθενων

 • Στόχευση & Επίτευξη στόχων

 • Ενδείξεις αποδοτικότητας

 • Οικονομικός Σχεδιασμός

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και η εκπαίδευση ολοκληρώνεται στο χώρο του εκάστοτε ιατρείου / οδοντιατρείου σε 3 επισκέψεις, απο έμπειρο και εξειδικευμένο σύμβουλο της MEDICAL PROMOTION με εμπειρία 10+ ετών. Κάθε επίσκεψη αντιστοιχεί σε μια 2ημερη παραμονή στο ιατρείο / οδοντιατρείο ανα 3-4 μήνες.

Στο πακέτο επίσης περιλαμβάνονται:

 • Συνολικά έξοδα μετακίνησης

 • Εγχειρίδια εκπαίδευσης προσωπικού

 • Απεριόριστο Follow Up & ετήσια υποστήριξη

Φιλοσοφία προγράμματος / πακέτου:

η βελτίωση της ποιότητας ζωής, της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας για τους ιδιώτες επαγγελματίες υγείας μέσα απο ένα συνολικό πακέτο συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπαίδευσης στην πλέον ανταγωνιστική τιμή!

ενδεικτική, Πρώτη Επίσκεψη
Η πρώτη επίσκεψη συνήθως πραγματοποιείται 4-6 εβδομάδες κατόπιν ανάληψης του έργου. Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει συνήθως 8ωρη απασχόληση στο χώρο του ιατρείου / οδοντιατρείου ενώ τη δεύτερη ημέρα η παραμονή είναι συνήθως 5 ώρες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της "επίσκεψης" ο εξειδικευμένος σύμβουλος θα:

 
 • Συναντηθεί με τον κύριο ιατρό / οδοντίατρο του χώρου. Θα παρατηρήσει τον τρόπο λειτουργίας όλων όσων ασχολούνται με τη διαχείριση ασθενών σε πραγματικό χρόνο.

 • Ενημερωθεί πλήρως απο εσας [κύριο ιατρό / οδοντίατρο του χώρου] για τις προσδοκίες που έχετε ώστε η συνεργασία με τη MEDICAL PROMOTION να ξεπεράσει τις προσδοκίες σας.

 • Καθορισμός πλάνου εργασίας για κάθε μέλος της ομάδας που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας -  στοιχείο που μπορεί να οφείλεται στην ελλιπή εκπαίδευση ή στην ενδεχόμενη αρνητική στάση του μέλους αυτού.

 • Καθοδηγήσει ως προς το πώς να ξεπεράσετε τα όποια προβλήματα με το προσωπικό, το δυνατόν πιο ανώδυνα.

 • Εκπονήσει το "Εγχειριδίου Λειτουργίας" της δικής σας μονάδας υγείας.

 • Ενημερώσει / συνεργασθεί για το πώς να θέσετε μηνιαίους στόχους και πώς να έχετε ένα αποτελεσματικό "πρωινό καφε" με τους συνεργάτες σας

 • Εκπονήσει πρωτοκόλλα και "role playing" για βασικές διεργασίες διαχείρισης όπως "Κλήσεις Νέων Ασθενών", "Παρουσίαση Περιστατικών", "Επιβεβαιωση" και "Επανεργοποίηση Ασθενών".

Σημείωση: αυτό αποτελεί δείγμα μιας 'πρώτης επίσκεψης', η οποία παραμετροποιείται και προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε ιατρείου / οδοντιατρείου ξεχωριστά.

ενδεικτική, Δεύτερη Επίσκεψη
Η δεύτερη επίσκεψη συνήθως πραγματοποιείται 4-6 μήνες κατόπιν ανάληψης του έργου. Όπως και στην "πρώτη επίσκεψη", η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει συνήθως 8ωρη απασχόληση στο χώρο του ιατρείου / οδοντιατρείου ενώ τη δεύτερη ημέρα η παραμονή είναι συνήθως 5 ώρες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της "επίσκεψης" ο εξειδικευμένος σύμβουλος:

 
 • Παρατηρεί τη μονάδα σας σε δράση και να εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία από την πρώτη επίσκεψη εφαρμόζονται σωστά και αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής πρακτικής. Ο σύμβουλος, στη συνέχεια, θα αναζητήσει άλλους τομείς στη λειτουργία του ιατρείου / οδοντιατρείου που χρήζουν βελτίωσης.

 • Συναντάται με το προσωπικό και επαναλαμβάνει τις παρατηρήσεις που είχαν γίνει

 • Μαθαίνει από το προσωπικό σας τι περαιτέρω κατάρτιση βλέπουν να χρειάζεται για τη βελτιωση της παραγωγικότητας της μονάδας και, την τελική επίτευξη των στόχων.

 • "Role-play" πρωτοκόλλων και διαδικασιών με εσάς ή / και διευθυντή της μονάδας: έτσι μαθαίνετε εσείς ή ο αρμόδιος υπεύθυνος πώς να εκπαιδευθεί σωστά το προσωπικό. Σημείωση: Το κλειδί για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι η επανάληψη. Γι 'αυτό είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε πώς να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας. Η απόδοση της επένδυσης είναι πολύ υψηλότερη με αυτόν τον τρόπο μιας και αλλαγή του προσωπικού μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Δεν θέλετε ο πολύτιμος συμβουλευτικός σας χρόνος να αναλωθεί στον εργαζόμενο προς "αναχώρηση".

 • Δημιουργία σχεδίου δράσης μαζί σας με βάση τις παρατηρήσεις του συμβούλου σας και επανεξέταση του τρόπου εφαρμογής του σχεδίου πριν από την τρίτη επίσκεψη.

Σημείωση: ενδεχομένως να υπάρχουν πολυάριθμοι τομείς που θα θέλατε να καλύψετε στο τελικό σχέδιο, όπως: μείωση παγίων δαπανώ, επανενεργοποίηση του ασθενούς ή τη διασφάλιση ότι ορισμένα μέλη του προσωπικού να κατανοήσουν ασικά Εγχειρίδιο Λειτουργίας - κάτι που παρατηρείται συνήθως όταν έχουμε ένα νέο υπάλληλο στη διαχείριση ασθενών όχι τόσο έμπειρο.

ενδεικτική, Τρίτη Επίσκεψη

Η δεύτερη επίσκεψη συνήθως πραγματοποιείται 8-10 μήνες κατόπιν ανάληψης του έργου. Όπως και στην "πρώτη επίσκεψη" και "δεύτερη επίσκεψη", η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει συνήθως 8ωρη ή μεγαλύτερη απασχόληση στο χώρο του ιατρείου / οδοντιατρείου σας. Η δεύτερη ημέρα παραμονής διαρκει περίπου 4-6 ώρες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της "επίσκεψης" ο εξειδικευμένος σύμβουλος:

 • Παρατηρεί τη μονάδα σας σε δράση και εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία από την πρώτη και δεύτερη επίσκεψη εφαρμόζονται σωστά και αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής πρακτικής. Ο σύμβουλος, στη συνέχεια, θα αναζητήσει άλλους τομείς στη λειτουργία του ιατρείου / οδοντιατρείου που χρήζουν βελτίωσης.

 • Συναντάται με το προσωπικό και επαναλαμβάνει τις παρατηρήσεις που είχαν γίνει

 • Ο σύμβουλος σας θα επανεξετάσει όλα τα ισχυρά χαρακτηριστικά του ιατρείου / οδοντιατρείου σας και θα δημιουργήσει ένα σύστημα παρακολούθησης για να εξασφαλιστεί ότι το ιατρείο δεν επιστρέφει στις παλιές συνήθειες.

 • Αναθεωρεί τμήματα / ενότητες του ιατρείου / οδοντιατρείου που δεν είναι τόσο ισχυρά όσο θα έπρεπε ώστε να εξασφαλισθεί η βέλτιστη "παραγωγή". Χαρακτηριστικό παράδειγμα: έλλειψη συνεδριάσεων ομάδας με ένα ακριβές πρόγραμμα σχεδιασμένο για να λύσει προβλήματα που δεν μετατρέπονται σε προγράμματα θεραπείας: ανεπαρκή οικονομική πολιτική ή κακή παρουσίαση περιστατικού.

 • Τοποθετεί ένα σύστημα ελέγχου για όλες τις ενότητες του ιατρείου / οδοντιατρείου έτσι ώστε ο γιατρός ή ο υπεύθυνος της μονάδας να είναι πλήρως ενήμεροι όταν μια ενότητα δεν αποδίδει καλά και να ξέρει πώς να εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης για να διορθώσει την κατάσταση πριν επηρεασθεί ο κύκλος εργασιών.

H υποστήριξη διαρκεί τριάντα ημέρες μετά από το τελευταίο επίσκεψη γραφείο. Όλα τα έξοδα ταξιδίου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

 

 

Εξειδικευμένα Σεμινάρια Marketing στον κλάδο της Υγείας

Παρακολουθείστε και εσεις το σεμινάριο marketing που ταιριάζει στην ειδικότητα ή στον κλάδο σας και κερδίστε για το
ιατρείο / οδοντιατρείο / οργανωμένη δομή υγείας, ένα εξατομικευμένο session στον επαγγελματικό σας χώρο,

με τον / την εισηγήτρια του σεμιναρίου που παρακολουθήσατε!

22/10 Internet Marketing για Οδοντιάτρους

29/10 Internet Marketing για Ιατρούς 

 

Ο Ι   Α Ξ Ι Ε Σ   Μ Α Σ

Ποιότητα, Συνεργασία, Ευφυία, Εξειδίκευση, Ενεργητικότητα

Δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες που παρέχουμε, αλλά η μεθοδολογία και η εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας!